Corporate - Aanmelden op zorg- en behandelaanbod
Jongeren
Ouders & Verzorgers
Verwijzers & Professionals
  • a
  • a
  • a
  • Home
  • Jongeren
  • Ouders & Verzorgers
  • Verwijzers & Professionals

Corporate

Aanmelden op zorg- en behandelaanbod

Jeugdzorgplus
Eefde (Voor de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland).
Aanmeldingen via Plaatsingscoördinatie Oost te Velp. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 026-3200194. E-mail: pc-oost@bjzgelderland.nl

Moeder&Kindhuis (landelijk)
Aanmeldingen voor het Moeder&Kindhuis gaan via PC-Oost, telefoonnummer 026-3200194. E-mail: pc-oost@bjzelderland.nl. Het Moeder&Kindhuis valt onder LSG-Rentray Eefde

Provinciale jeugdzorg

Commujon (Voor de provincie Overijssel)
Aanmeldingen rechtstreeks via het secretariaat van Commujon op telefoonnummer 088-5478305. E-mail: algemeensecretariaat@commujon-lsg.nl.

Nieuw Veldzicht (Voor de provincie Flevoland)
Aanmeldingen rechtstreeks via de acceptatiecommissie van Nieuw Veldzicht op telefoonnummer 088-5478070.

JOOZT (Voor de provincies Utrecht en Gelderland)
Aanmeldingen rechtstreeks via coördinatie cliënten logistiek van JOOZT op telefoonnummer 0342-451441.

Justitiële jeugdzorg
Voor JJI Lelystad geldt dat preventieven en PIJ-ers uittsluitend via Individuele Jeugdzaken (Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen) aangemeld kunnen worden. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 08807-25610.

LVB
Aanmelding van cliënten met een AWBZ zorgtoewijzing voor Nieuwmarke en Michaelshoeve gaat rechtstreeks via het plaatsingsbureau van LSG-Rentray. Telefoonnummer 088-5477004. E-mail: plaatsingsbureau@lsg-rentray.nl.

Decoration