Corporate - Aanmelden per werkorganisatie
Jongeren
Ouders & Verzorgers
Verwijzers & Professionals
  • a
  • a
  • a
  • Home
  • Jongeren
  • Ouders & Verzorgers
  • Verwijzers & Professionals

Corporate

Aanmelden per werkorganisatie

LSG-Rentray Eefde (JeugdzorgPlus)
Via het Plaatsingsbureau van LSG-Rentray

T: 088-547 7004; E: plaatsingsbureau@lsg-rentray.nl.

 

JJI Lelystad

Via het Plaatsingsbureau van LSG-Rentray

T 088-547 7004; E: plaatsingsbureau@lsg-rentray.nl.

 

Nieuwmarke

Via het Plaatsingsbureau van LSG-Rentray

T 088-547 7004; E: plaatsingsbureau@lsg-rentray.nl.


Nieuw Veldzicht

Bureau Jeugdzorg meldt het kind/de jongere aan voor een zorgmodule bij Nieuw Veldzicht. De aanmelding vindt plaats in de vorm van het opsturen van een rapportage, vergezeld van het indicatiebesluit. De acceptatiecommissie van Nieuw Veldzicht wijst het kind/de jongere toe aan een behandelcoördinator en - indien gewenst - de voor hem/haar meest geschikte leefgroep of andere module.

 

JOOZT

Aanmelden gaat via het intaketeam van JOOZT en gebeurt op grond van aangeleverde schriftelijke rapportage, vergezeld van het indicatie- en toeleidingsbesluit. Bekeken wordt op welke locatie en in welke unit plaatsing realiseerbaar is. Als opname door wachtlijstproblematiek niet direct mogelijk is, zet  JOOZT zich, daar waar mogelijk, in om een ambulant aanbod te realiseren.
Wilt u meer weten over het opnamebeleid residentiële plaatsingen, klik dan hier om het protocol te downloaden. Wilt u een aanmelding doen voor opname, belt u dan voor het aanmeldingsformulier met het opnamesecretariaat van JOOZT, telefoonnummer 088 547 81 00.

 

Commujon

Aanmelding vindt plaats via de afdeling Zorgtoeleiding & Monitoring van Bureau Jeugdzorg Overijssel. Dit gebeurt in de vorm van het opsturen van een rapportage, vergezeld van het indicatie- en toeleidingsbesluit. Commujon kent een Centraal Aanmeld Punt waar bij opname wordt besloten welke behandelgroep het meest geschikt is.

Michaelshoeve
Via Michaelshoeve, T
0575-568 600

Decoration