Corporate - Kwaliteit en Veiligheid -  itask
Jongeren
Ouders & Verzorgers
Verwijzers & Professionals
  • a
  • a
  • a
  • Home
  • Jongeren
  • Ouders & Verzorgers
  • Verwijzers & Professionals

Corporate

iTask

Binnen de RVE’s Nieuw Veldzicht, JOOZT en Commujon (provinciale jeugdzorg) is in 2010 iTask geïmplementeerd, een digitaal meldsysteem voor incidenten.

 

Dankzij iTask wordt er adequaat gewerkt aan veiligheid- en risicomanagement. Het systeem laat zien wat er wel en niet goed gaat. En het levert een bijdrage aan een veilige omgeving voor cliënten én medewerkers. Het systeem komt ook tegemoet aan de nieuwe eisen ten aanzien van veiligheid en risicomanagement vanuit overheid, provincie, de Inspectie en HKZ.

 

iTask is een traject waarmee LSG-Rentray landelijk voorop loopt. De Inspectie heeft bij verschillende bezoeken aangegeven de opzet van het hele meldsysteem graag als best practice te gebruiken voor andere (zorg)organisaties in het land.

Decoration