Corporate - Maatschappij & innovatie - duurzaamheid
Jongeren
Ouders & Verzorgers
Verwijzers & Professionals
  • a
  • a
  • a
  • Home
  • Jongeren
  • Ouders & Verzorgers
  • Verwijzers & Professionals

Corporate

Duurzaamheid

LSG-Rentray is de eerste zorginstelling die subsidie ontvangt voor duurzaam bouwen. Het door LSG-Rentray ontvangen subsidiebedrag maakt deel uit van de crisismiddelen van het kabinet voor energiebesparende maatregelen in woningen, scholen en (jeugd)zorginstellingen. Voormalig minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op 25 januari 2010 de aftrap gegeven voor de campagne van meer duurzaamheid in de jeugdzorg.

 

Duurzame Jeugdzorg Almere

Nieuw Veldzicht is bezig met het opzetten van een samenwerking voor integrale, duurzame jeugdzorg in Almere. Dit doet zij met de ketenpartners Fornhese, Eduvier en Vitree. Deze samenwerking richt zich op de ontwikkeling van inhoud en logistiek van de zorg, de inrichting van (gemeenschappelijke) ondersteunende processen, duurzaamheid en integratie. 

 

Duurzame renovatie hoofdkantoor

Het hoofdkantoor in Eefde is geheel aangepast aan de nu geldende eisen voor een energiezuinig gebouw.

Decoration