Corporate - Producten en diensten - publicaties wetenschappelijke artikelen
Jongeren
Ouders & Verzorgers
Verwijzers & Professionals
  • a
  • a
  • a
  • Home
  • Jongeren
  • Ouders & Verzorgers
  • Verwijzers & Professionals

Corporate

Publicaties wetenschappelijke artikelen

Nationaal

Hoekstra, N.M. (2011).
        Speltherapie na vroegkinderlijk trauma. Een neurobiologische onderbouwing.
        Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 38(3), 35-50.

Kroneman, L.M., Hoeve. M., & van der Laan, P.H. (in druk).

Gezinsfactoren en delinquente meisjes. In: A. Slotboom, P. van der Helm, M. Hoeve & M. Ezinga (Eds.) Criminele meisjes en vrouwen: Achtergronden en aanpak. Boom uitgevers Den Haag.

Lodewijks, H.P.B. (2011).
        Risicotaxatie en risicohantering van gewelddadig gedrag bij adolescenten.
        In H. Groen, M. Drost & H. Nijman (red.), Handboek forensische geestelijke
        gezondheidszorg (pp. 386-399). Leusden: De Tijdstroom.
Lodewijks, H.P.B. (2011). 

De behandeling van jongeren in een justitiële jeugdinrichting. In H. Groen, M. Drost & H. Nijman (red.), Handboek forensische geestelijke gezondheidszorg (pp. 343-354). Leusden: De Tijdstroom.

Put, C. van der, Spanjaard, H., Domburgh, L. van, Doreleijers, T., Lodewijks, H., Ferwerda, H., Bolt, R. & Stams, G.J. (2011).

Ontwikkeling van het landelijke instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ). Kind en Adolescent praktijk, 10 (2), 76-83.

Put, C. van der, Spanjaard, H., van Domburgh, L, Doreleijers, T., Lodewijks, H., Ferwerda, H., Bolt, R., en Stams, G-J. (2011).

Ontwikkeling van het Landelijke Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). Kind en Adolescent Praktijk, 2, 28-35.

 

 

Internationaal

Domburgh, L. van, Doreleijers, Th.A.H., Geluk, C., & Vermeiren, R. (2011).

Correlates of self-reported offending in children with a first police contact from distinct socio-demographic and ethnic groups. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 29;5:22.

Geluk, C.A., Jansen, L.M., Vermeiren, R., Doreleijers, Th.A.H., Domburgh, L. van, Bildt, A. de, Twisk, J.W., & Hartman, C.A. (2011).

Autistic symptoms in childhood arrestees: longitudinal association with delinquent behavior. Journal of  Child Psychology and Psychiatry. 2011 Sep 2. doi: 10.1111/j.1469-7610.2011.02456.x. [Epub ahead of print]

Hillege, S., de Ruiter, C., Smits, N., van der Baan, H., & Das , J. (2011).

Structural and Metric Validity of the Dutch Translation of Psychopathy Checklist-Revised, Youth Version (PCL:YV). International Journal of Forensic Mental Health, 10, 1-12.

Kroneman, L.M., Hipwell, A.E., Loeber, R., Koot, H.M., & Pardini, D.A. (2011).

Contextual Risk Factors as Predictors of Disruptive Behavior Trajectories in Girls: The Moderating Effect of Callous-Unemotional  Features. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(2), 167-175.

Lodewijks, H.P.B. (2011).

Treatment of moderately intellectually disabled delinquent youth in a Dutch juvenile facility with closed and open groups. Learning and Individual Differences, 21, 49-54.

Mulder, E.A., Brand, E.F.J.M., Bullens, R.A.R. & Marle, H.J.C. van (in press).

A classification of serious juvenile offenders into subgroups: from statistical analyses to clinical practise. In: Helfgott, J.B. ed. ( in press). Criminal Psychology - three-volume set. Praeger Publishers.

Mulder, E.A., Brand, E.F.J.M., Bullens, R.A.R. & Marle, H.J.C. van (2011).

Risk factors for overall recidivism and severity of recidivism in serious juvenile offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 55, no.1, p. 118-135.

Paalman, C.H., Domburgh, L. van, Stevens, G.W., & Doreleijers, Th.A.H. (2011).

Individual, family and offence characteristics of high risk childhood offenders: Comparing non-offending, one-time offending and re-offending Dutch-Moroccan migrant children in the Netherlands. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 20;5(1):33. [Epub ahead of print]

Put, C.E. van der, Stams, G.J.J.M., Spanjaard, H.J.M., Domburgh, L. van, Doreleijers, Th.A.H., Lodewijks, H.P.B., Ferwerda, H.B., & Bolt, R.B. (in press).

Risk and needs assessment in the Netherlands, The development of a new assessment device for juvenile delinquents in the Netherlands. Journal of Juvenile Justice

 

Internationale congressen

LSG-Rentray levert in de periode 2009 tot 2013 de voorzitter van Euromet, een Europese organisatie met 16 deelnemende instellingen uit 10 landen. In 2010 is  congres georganiseerd in Helsinki. Verder is LSG-Rentray lid van EFCAP en verzorgen medewerkers verschillende wetenschappelijke lezingen.

Decoration