Ouders & verzorgers - Aanmelden
Jongeren
Ouders & Verzorgers
Verwijzers & Professionals
  • a
  • a
  • a
  • Home
  • Jongeren
  • Ouders & Verzorgers
  • Verwijzers & Professionals

Ouders & Verzorgers

Aanmelden

De aanmelding verloopt meestal via Bureau Jeugdzorg. Hier wordt onderzocht wat het beste bij de situatie van uw kind past. De mensen van Bureau Jeugdzorg nemen contact op met LSG-Rentray. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met een van onze medewerkers. Er zijn ook andere manieren om bij ons terecht te komen. Hier staan alle mogelijkheden op een rij. 

 

Bureau Jeugdzorg

In eerste instantie kunt u hulp zoeken bij Centrum voor Jeugd (CJG) en Gezin of Bureau Jeugdzorg bij u in de buurt. Indien nodig, stuurt het CJG u door naar Bureua Jeugdzorg. Dit bureau onderzoekt welke hulp het beste bij de situatie van uw kind past en kan uw kind aanmelden voor hulp van LSG-Rentray. Aanmelding vindt plaats door het opsturen van een rapportage, samen met een indicatie- en toewijzingsbesluit. In dat besluit staat wat de problemen zijn, welke hulp u en uw kind hoelang krijgen. Wij zoeken vervolgens voor uw kind een hulpvorm die het beste bij hem of haar past.

 

Jeugdrecht

Het kan voorkomen dat uw kind bij de rechtbank is geweest en dat de kinderrechter heeft besloten dat uw kind bij LSG-Rentray moet worden behandeld. In dit geval komt uw zoon of dochter tijdelijk in een leefgroep met andere jongeren te wonen, zoals Commujon, Nieuw Veldzicht, JOOZT.

 

Als de problemen erg groot zijn, kan de kinderrechter bepalen een machtiging gesloten jeugdzorg op te leggen. Dan komt uw zoon of dochter in een JeugdzorgPlus leefgroep van LSG-Rentray, zoals Eefde, Nijkerk, Zutphen. Als uw kind iets gedaan heeft wat wettelijk niet mag of als de politie denkt dat diegene dat misschien heeft gedaan, kan hij of zij opgenomen worden in onze justitiële inrichting in Lelystad.

 

Speciaal onderwijs en ambulant aanbod

Ook om andere redenen kan uw kind bij LSG-Rentray worden geplaatst. Bijvoorbeeld voor speciaal onderwijs of voor ons ambulante aanbod.

Decoration